ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Αγοράς και Κατοχής τίτλου Εισόδου στο Γήπεδο που ακολουθούν (στο εξής «Γενικοί Όροι»).

Με την είσοδό σας στο Γήπεδο με νόμιμο τρόπο (κάρτα διαρκείας, εισιτήριο, πρόσκληση, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας), τεκμαίρεται ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς.


ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 ΑΓΩΝΑΣ : θεωρείται η αναμέτρηση ανάμεσα στις ομάδες καλαθοσφαίρισης που διεξάγεται από την ΚΑΕ στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί η ΚΑΕ ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος.
1.2 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ : θεωρείται κάθε εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου που διοργανώνει η ΚΑΕ (βραβεύσεις, διαγωνισμοί κ.α.)
1.3 ΓΗΠΕΔΟ : θεωρείται η εκάστοτε αθλητική εγκατάσταση, την οποία θα χρησιμοποιεί η ΚΑΕ ως έδρα της για την διεξαγωγή των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων.
1.4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ : θεωρείται ο παραλληλόγραμμος, επίπεδος, σκληρής επιφάνειας, ελεγχόμενης πρόσβασης χώρος (παρκέ), όπου ευρίσκονται κατά τη διεξαγωγή μιας αναμέτρησης οι συντελεστές του αγωνιστικού μέρους αυτής (αθλητές, προπονητές, μέλη των τεχνικών τιμ, μέλη γραμματείας κλπ.)
1.5 ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ : θεωρείται ο έγκυρος και νόμιμος τίτλος (εισιτήριο, κάρτα διαρκείας και εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας, πρόσκληση) ο οποίος δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο για την παρακολούθηση των αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.
1.6 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ : θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός αγώνα.
1.7 ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : θεωρείται η κάρτα, η οποία δίνει στον κάτοχό της μια σειρά προνομίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο με την έκδοση Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας για την παρακολούθηση των Αγώνων (Ελληνικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φιλικοί αγώνες και αγώνες play off), οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου.
1.8 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : είναι το εισιτήριο με το οποίο δίδεται στους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός αγώνα.
1.9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : είναι η πρόσκληση με την οποία δίδεται το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα ή μίας αθλητικής εκδήλωσης, σύμφωνα με την Προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής.
1.10 ΚΑΤΟΧΟΣ – ΘΕΑΤΗΣ : ο εισερχόμενος στο Γήπεδο, ο οποίος έχει δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης του αγώνα με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με έγκυρο εισιτήριο, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας ή πρόσκληση.
1.11 ΚΑΕ : θεωρείται η εταιρεία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της και των λοιπών προστηθέντων και εθελοντών της.
1.12 ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ : θεωρούνται η έδρα της ΚΑΕ, τα εκδοτήρια του εκάστοτε γηπέδου, καθώς και όποιο άλλο σημείο οριστεί από την ΚΑΕ ή τους τυχόν εξουσιοδοτημένους φορείς της ως τέτοιο.
1.13 ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ : θεωρείται η περίληψη των Γενικών Όρων του παρόντος ή οι συμπληρωματικοί όροι που βρίσκονται στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων, προσκλήσεων και των εισιτηρίων ανταλλαγής διαρκείας.

Ι. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ


ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

Όλοι οι τίτλοι εισόδου στο γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα της ομάδας της ΚΑΕ ή άλλης αθλητικής εκδήλωσης που διοργανώνει η ΚΑΕ προορίζονται αποκλειστικά για φιλάθλους της ομάδας. Σε περίπτωση αγοράς ή κατοχής τίτλων εισόδου από οπαδούς αντίπαλης ομάδας, οι αγορές αυτές θα ακυρώνονται από την ΚΑΕ και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

3.1 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Τα επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων είναι το κατάστημα της ΚΑΕ (Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης, Λ. Αλεξάνδρας Θύρα 10 και εκδοτήρια στο στάδιο ΟΑΚΑ τα οποία λειτουργούν πριν την έναρξη κάθε αγώνα) και τα καταστήματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της (κατάστημα VIVA στο THE MALL ATHENS Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι και κατάστημα VIVA επί της οδού Καποδιστρίου 2 & Λεωφόρος Κηφισίας, Μαρούσι). Η αγορά έγκυρων εισιτηρίων είναι επίσης δυνατή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας paobc.gr (με παραπομπή στην ιστοσελίδα της viva.gr).

3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ :
Η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων είναι δυνατή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΚΑΕ paobc.gr (με παραπομπή στην ιστοσελίδα της viva.gr). H ιστοσελίδα πώλησης της ΚΑΕ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΚΑΕ περιλαμβάνουν την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος, τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall) για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας, καθώς επίσης τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιεί ο χρήστης της ιστοσελίδας μέσω αυτής διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η πληρωμή για την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Η ιστοσελίδα της ΚΑΕ – VIVA.gr έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων του χρήστη για την ολοκλήρωση της πληρωμής, ή σε περίπτωση που προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπής της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με την ΚΑΕ προκειμένου να πληροφορηθεί για το εάν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Η ΚΑΕ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβει επιβεβαίωση της παραγγελίας του και της πληρωμής του. Η ΚΑΕ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η ΚΑΕ φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ΚΑΕ δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων.

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :
Η παραλαβή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων γίνεται από τα προκαθορισμένα σημεία εξυπηρέτησης με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια μπορούν επίσης να εκτυπωθούν απευθείας από την ανωτέρω ιστοσελίδα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά τους. Η εκτύπωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, τη θέση του καθώς και έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά από τον κάτοχό του κατά την είσοδο στο γήπεδο.

3.4 ΕΓΚΥΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ : Έγκυρο θεωρείται το εισιτήριο που έχει αγοραστεί από επίσημα σημεία πώλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε έγκυρο εισιτήριο αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός (barcode) καθώς και ένα υδατογράφημα. Τα εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και αντιστοιχούν σε μία θέση καθήμενου θεατή. Εάν κάποιος προμηθευτεί εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΚΑΕ και των εξουσιοδοτημένων από αυτή φορέων, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο να είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή να έχει περιέλθει στα χέρια του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.

3.5 ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Η αγορά και παραλαβή εισιτηρίου για ανήλικο πρόσωπο κάτω των 14 ετών, γίνεται μόνο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ενώ για ανήλικο από 14 έως 17 ετών απαιτείται η συναίνεση του ως άνω προσώπου.

3.6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ :
Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3.7 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ : Επιπλέον απαγορεύεται η χρήση των εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής, εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ακύρωση των εν λόγω εισιτηρίων.

3.8 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Μετά την αγορά του Εισιτηρίου δεν γίνεται δεκτή η αντικατάσταση ή η ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου του ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κάτοχό του.

3.9 ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ Η ΦΘΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Η ΚΑΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα κλεμμένα ή χαμένα ή φθαρμένα εισιτήρια.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

4.1 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : Τα επίσημα σημεία πώλησης καρτών διαρκείας όλων των κατηγοριών είναι το κατάστημα της ΚΑΕ (Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης, Λ. Αλεξάνδρας Θύρα 10) και τα καταστήματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της (κατάστημα VIVA στο THE MALL ATHENS Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι και κατάστημα VIVA επί της οδού Καποδιστρίου 2 & Λεωφόρος Κηφισίας, Μαρούσι). Η αγορά καρτών διαρκείας είναι επίσης δυνατή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας paobc.gr (με παραπομπή στην ιστοσελίδα της viva.gr).

4.2 ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ :
Στην έγκυρη κάρτα διαρκείας που έχει εκδοθεί από επίσημα σημεία πώλησης και από εξουσιοδοτημένους φορείς, ή μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισής της (Barcode) καθώς και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της. Σε κάθε κάρτα διαρκείας αναγράφεται επίσης η καθήμενη θέση που αντιστοιχεί στον κάτοχό της.

4.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : Για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 2015 οι κατηγορίες των καρτών διαρκείας είναι οι εξής : Platinum, Platinum B, Gold, Silver, Bronze, Regular , Κοινωνικό, Οικογενειακό και Εταιρικό.

4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Η αγορά καρτών διαρκείας είναι δυνατή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΚΑΕ, paobc.gr (με παραπομπή στην ιστοσελίδα της viva.gr). Για την συναλλαγή αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 3.2 των παρόντων αναλυτικών όρων.

4.5 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ :
Κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης από τον αγοραστή της κάρτας διαρκείας εκδίδεται την ίδια στιγμή η κάρτα διαρκείας από τον υπάλληλο του καταστήματος. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση της κάρτας διαρκείας την ίδια στιγμή, αποστέλλεται από το κατάστημα στον αγοραστή της, στην ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε κατά τη συμπλήρωση της αίτησής του. Η κάρτες διαρκείας που αγοράστηκαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΚΑΕ – VIVA.gr αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον αγοραστή τους εντός ολίγων ημερών, με έξοδα της ΚΑΕ.

4.6 ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ :
Η απόκτηση κάρτας διαρκείας από ανήλικο επιτρέπεται μόνο εφόσον η σχετική αίτηση έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.

4.7 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ :
Η Κάρτα Διαρκείας είναι προσωπική. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταβίβαση η παραχώρηση, η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Καρτών Διαρκείας, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση της εν λόγω κάρτας διαρκείας, με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΚΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής, μεταβίβασης, παραχώρησης, μεταπώλησης ή εν γένει εμπορίας κάρτας διαρκείας.

4.8 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή της κατηγορίας της θέσης. Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς της κάρτας διαρκείας και μέχρι την παραλαβή της κάρτας, ούτε κατόπιν της παραλαβής της.

4.9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ : Για την έκδοση της κάρτας διαρκείας ενδεικτικά ζητούνται από τον αιτούντα τα εξής στοιχεία : όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και εάν ο κάτοχος κάρτας διαρκείας επιτρέπει στην ΚΑΕ να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την ΚΑΕ μόνο για σκοπούς που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ, των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΚΑΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ ή και των χορηγών της, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την ΚΑΕ αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά Αττικής.

4.10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ :
Με την αγορά της Κάρτας Διαρκείας, ο Κάτοχός της δύναται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η ΚΑΕ, οι συνδεδεμένες με αυτή Εταιρείες ή οι χορηγοί της. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την ΚΑΕ αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά Αττικής.

4.11 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ : Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας διαρκείας του, ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την απώλεια μόλις την αντιληφθεί σε κάποιο από τα επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων και να συμπληρώσει την σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας, προκειμένου να επανεκδοθεί η κάρτα διαρκείας του από τους συνεργάτες της ΚΑΕ και να ακυρωθεί η χαμένη κάρτα.

4.12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων, ο κάτοχος κάρτας διαρκείας οφείλει να γνωστοποιήσει την αλλαγή στην ΚΑΕ αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

5.1 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ : Η ΚΑΕ δύναται να παραχωρεί προσκλήσεις για αγώνες ή εκδηλώσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα στην έδρα της, σε επιλεγμένους συνεργάτες ή χορηγούς, για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς προκειμένου να διατεθούν στο κοινό κατόπιν διαγωνισμών ή προσφορών. Δύναται επίσης να τις προσφέρει σε επιλεγμένους συνεργάτες της.

5.2 ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Έγκυρη θεωρείται η πρόσκληση που έχει προμηθευτεί ο κάτοχός της από την ΚΑΕ ή από εξουσιοδοτημένο από την ΚΑΕ πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η πρόσκληση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, προκειμένου να διατεθεί στο κοινό. Η εγκυρότητα της πρόσκλησης διαπιστώνεται βάση του μοναδικού κωδικού (Barcode) ο οποίος αναγράφεται στον τίτλο, καθώς και του ειδατογραφήματος. Οι προσκλήσεις είναι πάντοτε αριθμημένες και αντιστοιχούν σε μία θέση καθήμενου θεατή.

5.3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ : Η πρόσκληση είναι προσωπική και απαγορεύεται η παραχώρηση, ανταλλαγή, μεταβίβαση ή πώληση της.

ΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Ο κάτοχος τίτλου εισόδου στο γήπεδο ευθύνεται έναντι της ΚΑΕ για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή κανονισμού, ή / και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους συμπληρωματικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς. Πέραν των ανωτέρω, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΑΤΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύει, και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξής τους.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο κάτοχος – θεατής οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωμολοχίες, τα συνθήματα με υβριστικό, αντιαθλητικό και / ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή σε επεισόδια.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 41Δ του Νόμου 2725/1999 η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία κατά την κρίση της αποφασίζει και για το αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης. Η ΚΑΕ καλείται να συνεργάζεται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης της αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η ΚΑΕ καλείται επίσης να διευκολύνει το έργο των αστυνομικών αρχών με την γνωστοποίηση σε αυτών προσωπικών στοιχείων φιλάθλων και άλλων στοιχείων που τυχόν της ζητηθούν. Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων συμμόρφωσης στης αποφάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και συνδρομής για την εκτέλεσή τους, η ΚΑΕ δεν έχει δικαιοδοσία, ούτε φέρει ευθύνη για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Η ΚΑΕ απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη για οιοδήποτε τραυματισμό, καταστροφή, απώλεια, αστική ευθύνη του κατόχου – θεατή, που ενδέχεται να συνδέονται με την παρακολούθηση του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης στο γήπεδο με οιονδήποτε τρόπο όπως και να έχουν προκληθεί.


ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ


Ανά πάσα στιγμή η Αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η ΚΑΕ και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της δύνανται να προβούν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, τίτλων εισόδου στο γήπεδο, καθώς και σωματικό ή / και έλεγχο αποσκευών των ατόμων που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων, των συμπληρωματικών σε αυτούς όρους, της Νομοθεσίας, των κανονισμών και των κανόνων φίλαθλου πνεύματος, ή εφόσον υπάρχει υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά, οι ανωτέρω αρμόδιοι διατηρούν το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του ατόμου από το γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες, χωρίς καμία αποζημίωση. Ενδεικτικά οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες :


- Ο κάτοχος – θεατής δεν τηρεί τους παρόντες όρους και τους συμπληρωματικούς όρους που αναγράφονται στο πίσω μέρος τους τίτλων εισόδου στο γήπεδο, τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος. - Ο κάτοχος – θεατής αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο αποσκευών.
- Ο κάτοχος – θεατής διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια άλλων ατόμων στις εγκαταστάσεις.
- Ο κάτοχος – θεατής κατέχει τίτλο εισόδου που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχτεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο.
- Ο κάτοχος – θεατής έχει προμηθευτεί τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο από μη εξουσιοδοτημένο φορέα.
- Ο κάτοχος – θεατής επιχειρεί να, παρεμποδίζει ή διαταράσσει την διεξαγωγή των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων.
- Ο κάτοχος – θεατής φέρει απαγορευμένα αντικείμενα όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους.
- Ο κάτοχος – θεατής προβαίνει ή υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις απαγορευμένες ενέργειες που ορίζονται στους παρόντες όρους.
- Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες.

Σε αυτή την περίπτωση δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του τίτλου εισόδου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με εισιτήριο άλλου αγώνα.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 11 : ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Η αγορά εισιτηρίου ή η κατοχή άλλου τίτλου εισόδου στο γήπεδο δεν εγγυάται θέση στάθμευσης στον κάτοχό του στον εξωτερικό χώρο του σταδίου. Δωρεάν θέση στάθμευσης εξασφαλίζουν για τους κατόχους τους μόνο οι κάρτες διαρκείας των κατηγοριών Gold, Silver και Regular A.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ

Οι κάτοχοι τίτλου εισόδου στο γήπεδο κατευθύνονται προς την πλησιέστερη στην θέση που τους αντιστοιχεί πύλη σύμφωνα με τις ενδείξεις των εγκαταστάσεων και τις υποδείξεις των αρμοδίων. Κατά την είσοδό τους στις πύλες οι κάτοχοι τίτλου εισόδου στο γήπεδο οφείλουν να επιδείξουν τον τίτλο εισόδου τους στους αρμοδίους, καθώς και το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Για την είσοδο και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο απαιτείται η συνοδεία του από ενήλικα. Την ευθύνη αναλαμβάνει ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Οι υπεύθυνες αστυνομικές δυνάμεις, η ΚΑΕ καθώς και οι συνεργάτες της, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή, κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και έξοδο από το Γήπεδο την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του τίτλου εισόδου κάθε ατόμου που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ατόμου να επιδείξει τον τίτλο εισόδου του ή/και της ταυτότητάς του, οι ανωτέρω δύνανται να προβούν άμεσα στην απομάκρυνσή του από το γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά τέλεση αξιοποίνων πράξεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδό και παραμονή του στο γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

- Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α’ 147), βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα, και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 1 Ν. 1646/1986, ΦΕΚ Α’ 138) έστω και αν νομίμως κατέχονται.
- Μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες.
- Ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ Α’ 144), όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173)
- Ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, άλλα skate, πέδιλα, μπάλες, ρακέτες, Frisbees και άλλα παρόμοια αντικείμενα.
- Ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης
- Ιστούς σημαιών, σημαίες μεγαλύτερες από 2*1 μέτρα και πανό μεγαλύτερα από 1*1 μέτρα. Σημαίες και πανό μικρότερων διαστάσεων από τις ανωτέρω οριζόμενες επιτρέπονται, εφόσον κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν περιέχουν υβριστικό και / ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια.
- Μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση
- Αντικείμενα (μπλούζες, καπέλα, τσάντες κ.τ.λ) με ευκρινή εμπορικά σήματα εταιρειών, καθώς και απομιμήσεις των προϊόντων της ΚΑΕ
- Πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,
- Μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, μεγάλος αριθμός κερμάτων
- Νερό, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά
- Ζώα, εξαιρούνται τα σκυλιά της Αστυνομίας και τα σκυλιά συνοδοί των ατόμων με προβλήματα όρασης
- Ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.α.
- Καθώς και γενικότερα υλικό οιασδήποτε μορφής με περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που η ΚΑΕ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας, δύναται να χαρακτηρίσει επικίνδυνα ή ακατάλληλα και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή παρακολούθηση και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων


ΑΡΘΡΟ 17 : ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου – θεατή στο γήπεδο βρεθούν πάνω του ή στις αποσκευές του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από τις αστυνομικές αρχές ή από το ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΚΑΕ, χωρίς καμία περεταίρω ευθύνη της ΚΑΕ, ή υποχρέωσή της για καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης. Η ΚΑΕ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω μη επιτρεπόμενα αντικείμενα στο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Η θέση του κάθε κατόχου – θεατή στο γήπεδο είναι αυτή που αναγράφεται πάνω σε κάθε τίτλο εισόδου στο γήπεδο. Με την είσοδό του στο γήπεδο ο κάτοχος – θεατής καλείται να κατευθυνθεί προς τη θέση του αυτή, με τη βοήθεια των οδηγιών που θα του δοθούν από τις αρμόδιες αρχές και τους συνεργάτες της ΚΑΕ. Ο κάτοχος – θεατής υποχρεούται να διατηρήσει αυτή τη θέση έως την λήξη του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης και την έξοδό του από το γήπεδο. Σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής καταλαμβάνει θέση που δεν αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη στον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο, οι άνδρες ασφαλείας του γηπέδου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μετακίνησή του στην κανονική του θέση, και σε περίπτωση άρνησής του να τον απομακρύνουν από το γήπεδο. Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τον κάτοχο – θεατή σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας αν υφίσταται δικαιολογημένη αιτία και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών της ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής αδυνατεί να βρει την θέση που του αντιστοιχεί στο γήπεδο, ή που η θέση του δεν είναι προσβάσιμη για οποιονδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που άλλος θεατής έχει καταλάβει την θέση αυτή, ο κάτοχος - θεατής οφείλει να απευθύνεται στον αρμόδιο εντεταλμένο προς αυτό συνεργάτη της ΚΑΕ (ταξιθέτη) ώστε να του υποδείξει τη θέση του. Ο ταξιθέτης μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των ανδρών ασφαλείας του γηπέδου εάν υφίσταται τέτοια ανάγκη.


ΑΡΘΡΟ 20 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Ο κάτοχος – θεατής υποχρεούται να διατηρήσει τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο έως και την έξοδό και απομάκρυνσή του από αυτό. Οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, η ΚΑΕ καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της δύνανται να ζητήσουν την επίδειξη του τίτλου αυτού ανά πάσα στιγμή. Η αδυναμία ή άρνηση του κατόχου – θεατή να επιδείξει τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο όταν του ζητηθεί επιφέρει την απομάκρυνσή του από το γήπεδο.


ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν επιτρέπονται στο γήπεδο οι εξής ενέργειες : Η πρόκληση ή συμμετοχή σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και / ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΚΑΕ και τους αθλητές της. Επιπλέον απαγορεύεται το κάπνισμα, τα στοιχήματα, μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες συλλογής χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο, συντονισμένες ομαδικές προσπάθειες προβολής ή διαφήμισης, δραστηριότητες καταχρηστικού μάρκετινγκ, πολιτικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες, πώληση αγαθών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή σημεία, μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση ή / και μαγνητοσκόπηση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, είσοδος μη εξουσιοδοτημένων τηλεπαρουσιαστών με εξοπλισμό αντιγραφής και κάμερα, λήψη φωτογραφιών, επικίνδυνη, άσεμνη ή ενοχλητική συμπεριφορά, διανομή μη εγκεκριμένων εκδόσεων, φυλλαδίων και λοιπά, απόπειρα εισόδου θεατών σε χώρους που απαιτείται διαπίστευση, προσπορισμός χρημάτων ή άλλου κέρδους με μη επιτρεπτό τρόπο. Η ΚΑΕ δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων ενεργειών με την προσθήκη ενεργειών οι οποίες κατά την κρίση της ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή θέαση και ασφαλή διεξαγωγή του Αγώνα ή της εκδήλωσης.

ΙV. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ


ΑΡΘΡΟ 22 : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ο κάτοχος – θεατής υποχρεούται να διατηρήσει τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο έως την οριστική αποχώρησή του από αυτό και να τον επιδείξει όταν και εφόσον του ζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής οφείλει να τηρεί την τάξη και να υπακούει στις οδηγίες των αστυνομικών αρχών, της ΚΑΕ και των συνεργατών της καθώς και των υπολοίπων αρμοδίων αρχών, κατά την αποχώρησή του από το Γήπεδο και έως την οριστική απομάκρυνσή του από αυτό.


V. ΑΝΑΒΟΛΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ


ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα ή αλλαγής του γηπέδου διεξαγωγής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Euroleague, ΕΣΑΚΕ, ΕΦΙΠ κ.α.) ο κάτοχος εισιτηρίου οφείλει να κρατήσει το εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, (π.χ. απόφαση Δικαιοδοτικού οργάνου, απόφαση Euroleague, ΕΣΑΚΕ, απόφαση ΚΑΕ κ.α.,) ή διεξαγωγής του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος Εισιτηρίου δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του αντιτίμου.
Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ο κάτοχος κάρτας διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της κάρτας διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ο κάτοχος προσκλήσεως δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής ή / και ανταλλαγής του τίτλου του.
Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΚΑΕ, λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της ΚΑΕ, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους καρτών διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της ΚΑΕ στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας, η ΚΑΕ θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους κατόχους μέσω της ιστοσελίδας www.paobc.gr, ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι για την διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατόχων καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι της ΚΑΕ και η ΚΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Σε περίπτωση αλλαγής της ώρας ή της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, ο κάτοχος εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του και επιστροφή του αντιτίμου του, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 27 : ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ή των συμμετεχόντων οιασδήποτε αγωνιστικής περιόδου, ο κάτοχος εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του και επιστροφή του αντιτίμου του, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 28 : ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο κάτοχος τίτλου – θεατής συναινεί ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αστυνομία, η εκκένωση κάποιων σειρών του Γηπέδου για λόγους ασφαλείας, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τον μετακινήσει σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών της ΚΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ρητώς συμφωνείται ότι η ΚΑΕ δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο.

VI. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 29 : ΑΠΟΔΟΧΗ

Ο κάτοχος – θεατής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, στα πλαίσια διεξαγωγής των αγώνων και των αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή ή και έξοδο από το γήπεδο, ενδέχεται να φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί ή / και ηχογραφηθεί από την ΚΑΕ και τους συνεργάτες της. Με την αγορά εισιτηρίου, της κάρτας διαρκείας και με τη χρήση προσκλήσεων και εισιτηρίων ανταλλαγής διαρκείας, τεκμαίρεται η συγκατάθεση του κατόχου – θεατή για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω εικόνων, φωτογραφιών ή / και ηχογραφήσεων του από την ΚΑΕ και τους συνεργάτες της, παραιτούμενοι από κάθε αξίωση του από τη χρήση του ως άνω υλικού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημοσίευση, αναμετάδοση και χρήση του για την προώθηση των εισιτηρίων, καρτών διαρκείας και λοιπών προϊόντων με τα σήματα της ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 30 : ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ

Η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των αγώνων από κάτοχο – θεατή με προσωπική φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα ή μαγνητόφωνο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητώς η πώληση, παραχώρηση δικαιωμάτων αδείας, αναμετάδοσης, δημοσίευσης ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης του ως άνω υλικού.

ΑΡΘΡΟ 31 : ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κάτοχος τίτλου εισόδου στη γήπεδο – θεατής, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων από το γήπεδο.

VII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΑΡΘΡΟ 32 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής με την απόκτηση εισιτηρίου, προσκλήσεως και εισιτηρίου ανταλλαγής διαρκείας επιτρέπει στην ΚΑΕ να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του κατόχου – θεατή θα γίνεται από την ΚΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΚΑΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κατόχου – θεατή από αθέμιτη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου – θεατή που συλλέγει η ΚΑΕ, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ ή / και συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών και χορηγών. Σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες, οφείλει να αποστείλει σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά Αττικής

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 33 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι όροι που αναγράφονται στην οπίσθια όψη του εισιτηρίου, της προσκλήσεως ή του εισιτηρίου ανταλλαγής διαρκείας είναι συμπληρωματικοί του παρόντος και μαζί αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία κατόχου – θεατή με την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτούς κατά την κρίση της και κάθε τυχών τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για τους κατόχους – θεατές. Μη εφαρμογή εκ μέρους της ΚΑΕ κάποιου ή κάποιων από τους παρόντες όρους δεν συνιστά παραίτησή της από την εφαρμογή μερικών ή όλων εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 34 : ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου εκ των όρων του παρόντος, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 35 : ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Σε περίπτωση που η αγορά τίτλου γίνεται μέσω πληρεξουσίου, οι παρόντες όροι δεσμεύουν τόσο τον εξουσιοδοτούντα, όσο και τον εξουσιοδοτούμενο.

ΑΡΘΡΟ 36 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.